Εταιρία

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας εργαλείων κατεργασίας μετάλλου από το έτος 1975, προσφέροντας στους πελάτες της υψηλής τεχνολογίας εργαλεία και γενικό εξοπλισμό μηχανουργείου.

Στόχος μας είναι ο πελάτης να εξυπηρετείται πάντα με τον καλύτερο τρόπο και αυτό το επιτυγχάνουμε:

  • συνεργαζόμενοι με τους αξιολογότερους Οίκους του εξωτερικού, οι οποίοι διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας εργαλεία κατεργασίας μετάλλου και είναι συνεπείς στους χρόνους παράδοσης

  • αξιοποιόντας τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες στη σωστή επιλογή των κατάλληλων και οικονομικότερων εργαλείων και συσκευών, καθώς και στην πλέον παραραγωγική χρήση τους

  • παραδίδοντας έγκαιρα τα εργαλεία που έχουν παραγγελθεί

Μενού